Vaping och dess skada

Om en ung person presenterar en akutmottagning för andningssvårigheter förvärras, kanske också med hosta och feber och gastrointestinala störningar som buksmärta, illamående och kräkningar, och om lungröntgen kommer att visa förtjockning av lungan, kommer bilateralt att vara bra för honom den här frågan: “använde du nyligen elektronisk cigarett?”. Om svaret är ja, måste man definitivt misstänka lungskador från vaping (Svenska motsvarighet till den engelska “Vape“, rökning elektroniska cigaretter). Denna fråga gör det obligatoriskt, särskilt om du var i en akutmottagning u. s., kanske i Illinois eller Wisconsin (Figur 1), eftersom det i dessa stater presenteras för första gången och sedan exploderas, på grund av den elektroniska cigaretten, lungsjukdom, som nu kallas EVALI (e-cigarett, eller Vaping, produktanvändning associerad lungskada).

Den elektroniska cigaretten eller Vape är en enhet som skapats i syfte att ge ett alternativ till konsumtion av cigaretter, cigarrer och rör och följaktligen minska, eventuellt upphöra med vana att röka och beroende. Elektroniska nikotinleveranssystem (ändar) är baserade på uppvärmning av en lösning (e-vätska) i syfte att skapa en aerosol som sugs in av rökaren. Det finns olika typer av elektroniska cigaretter från de som har formen av en cigarett eller ett rör, till andra som är olika i form och större i storlek (Figur 2).

You may also like