Varför kom den lustgaspatroner till oss först nyligen och är inte utbredd?

I Sverige fram till ett par år sedan var lustgas inte registrerad som ett läkemedel utan som en medicinsk gas, så dess användning var begränsad endast till operationslokaler. Idag med den nya formeln i 50% syrecylindrar och “on-demand” administration, inte bara lustgas patroneren kunde komma in i förlossningsrummet, men det var också tillåtet i tandläkarmottagningar för de patienter, särskilt barn, som är rädda för tandvård.

Läs också: Här kan du köpa billiga lustgaspatroner i Stockholm
Läs också: Billigast lustgaser köper du här
Läs också: Här bästa lustgas butiken i Stockholm

Men hittills finns det fortfarande få centra som har det, främst på grund av de höga kostnaderna, jämförbara med epidural.

Läs också: Jämför lustgas butiker här
Läs också: Vart du hittar billiga lustgas patroner online
Läs också: Lustgas patroner som är billiga att köpa

Källor till denna artikel: råd från Edoardo Calderini, chef för operationsenheten för anestesi och återupplivning av mangiagallis obstetriska gynekologiska klinik i Milano; presentation av Liliana Pittini, gynekolog på Sant ‘ Anna-sjukhuset i Ferrara; systematisk granskning av Cochrane-Samarbetet.

Läs också: Här köpte vi billiga lustgas patroner på nätet
Läs också: Jämförelse av billiga lustgas patroner med hemkörning
Läs också: Här köper du billigast lustgas tuber i Stockholm!
Läs också: Sveriges billigaste lustgas patroner

You may also like